Откриване на учебната 2019/2020 година

    На 15.09.2019 година тържествено бе открита новата учебна година в СУ "Димитър Митев" град Ловеч. На тържеството присъстваха: зам. - началникът на Затвора - Ловеч Богомил Бешев, инспектори СДВР към затвора, служители.

    Националният флаг бе издигнат от ученик от ХII "а" - показал много добър успех и отлична дисциплина през изминалата учебна година.

    Учебната 2019/2020 година откри директорът на СУ "Димитър Митер" град Ловеч, инж. Красимир Маринов.

    От името учениците, на приветствието отговори Стелиян Стоилов от Х "а" клас.

    Тържествен водосвет отслужи отец Тихон.

    Поздравителни адреси бяха получени от: Кмета на община Ловеч, Началника на РУО -гр. Ловеч,от училища към местата за лишаване от свобода,началника на Затвол - гр. Белене, комисията по образование и наука към Народното събрание, бивши ученици, завършили училището.

    Инж. Красимир Маринов - директор на училището, връчи дневниците на класните ръководители по класове.

    Първи в сградата на училището влязоха учениците от I "а" клас закичени със здравец от класния ръководител - Надежда Димитрова.

    На 15.09.2019 година бе открита Новата учебна година и в СУ "Димитър Митем" - филиал Плевен.

    На тържеството присъстваха: зам. - Началникът на Затвора - г-н Козов, Началник сектор ЗОЗТ - г-н Стефанов, Началник сектор СДВР - г-н Кузманов, инспектори социална и възпитателна дейност, служители на Затвора. Гост беше и г-жа Марийка Димитрова- зам. директор на училището. По традиция под звуците на химна, бе вдигнато знамето.

Поздравления послучай началото на учебната година поднесоха г-н Козов и г-жа М. Димитрова. Получен бе поздравителен адрес от ГДИН. На преветствията отговори ученикът от IV "б" клас . Тържествен водосвет бе отслужен от Протоерей Зашев. Първи в клас влязоха учениците от първи клас, които бяха захранени от кл. р-л Соня Генчева с питка и мед.

Тържественото откриване на нована учебна година 2019/2020 г. в СУ "Д. Митев" град Ловеч, допълнителен адрес град Белене, се проведе на 15.09.2019г. от 10,00 часа в двора на първи обект на затвор Белене. На откриването присъстваха: г-н Найденов-зам. директор  по административно-стопанската дейност в училището, г-н Карлев - началник СДВР - затвор Белене, г-н Спасов - ЗНРНОД - затвор Белене, инспектори СДВР към затвора. Гост на тържеството беше отец Трайчо от православната църква в Белене, който благослови всички присъстващи за здраве и благоденствие. Послучай празника беше изнесен рецитал от учениците.