История

История на СУ „Димитър Митев“ – при затвора в гр. Ловеч

 

През 1966 година се открива Основно училище „Максим Горки“ при затвора в град Ловеч. За негов директор е назначен Димитър Маринов Митев. Учебната година  започва с 2 паралелки начален етап, 6 паралелки среден курс – общо 142 ученици-лишени от свобода. Открити са и 4 паралелки Вечерен техникум към Механоелектро-техникума в гр. Ловеч.

 

По-късно, през 1974 година, училището е преименувано на ВСПТУ/Вечерно средно професионално техническо училище/ „Максим Горки“ с директор Кръстю Иванов Кръстев.

 

Учебната 1975/76 година започва с 253 л.св. ученици в 20 паралелки. Обособени са две стругарни работилници, шлосерна, заваръчна и дърводелна работилница, два кабинета по специалността „Металорежещи машини и инструменти“, два  кабинета по машинно чертане. Обучават се л.св. ученици по специалностите: „Стругарство“, „Шлосерство“ и „Оператор на металорежещи машини“. В часовете по учебна практика се произвеждат вентилатори и фуражомелки, които се реализират на пазара.

 

От 1990 година за директор на училището е назначен инж. Петър Йорданов Цанков. Училището е преименувано от ВСПТУ „Максим Горки“ във ВПУ /Вечерно професионално училище/. Оборудван е компютърен кабинет . През 2001 година е открита нова специалност „Мантажник на ВиК мрежи“. Училището участва в международен проект „Гъвкавост на обучението в затвора“. С финансовата подкрепа на Европейския съюз участва в проект „Сократ – Грюндвиг 2“.

 

От 2010 година за директор е назначен инж. Красимир Илков Маринов. Още с идването си той открива допълнителен адрес на училището в затвора в гр. Плевен, където започват да се обучават 71 л.св. ученици в 4 паралелки в начален етап.

 

От 15 септември 2011 година името на училището е ВПУ „Димитър Митев“, като патрон е неговият пръв директор Димитър Митев.

 

От учебната 2012/13 година наименованието е СОУ „Димитър Митев“ с 260 л.св. ученици обучаващи се в 20 паралелки с 3 професии: „Шлосерство“, Монтажник на ВиК инсталации“ и „Оператор на металорежещи машини“.

 

През лятото на 2013 година е направен основен  ремонт и пребоядисване на сградата и класните стаи. Монтират се пожарооповестителна система, електронен звънец, вътрешна телефонна централа. Напълно обновен и мадернизиран е компютърният кабинет и се обособява работилница по ВиК.

 

На 1 октомври 2015 година е открит втори допълнителен адрес на училището в затвора в гр. Белене. Учебната 2015/16 година там започва с 58 л.св. ученици в 4 паралелки в начален етап.

 

Учебната 2016/17 година училището откри с ново име – Средно училище „Димитър Митев“. Записаните л.св. за ученици са 278, които ще се обучават в 4 паралелки 1-4 клас в затвора в гр. Плевен, 4 паралелки 1-4 клас в затвора в гр. Белене и 13 паралелки 1-12 клас в затвора в гр. Ловеч.