Патрон

 

Димитър Маринов Митев

Кратка биографична справка

 

Димитър Маринов Митев е роден на 15 август 1925 година в село Катунец,  Ловешко.

Израства в средно заможно селско семейство. Майката е общински съветник и  председател на женско дружество. Бащата,  до 9 септември 1944 год. , притежава бозаджийница и е член на Отечествения фронт.

 

Основно образование завършва в  родното си село. От десет годишен свири на цигулка и като ученик участва в проявите на въздържателно дружество, изнасяйки малки музикални  пиеси, дуети на сцена и други просветни мероприятия.  

През 1939 год. постъпва в Угърчинската смесена гимназия,   където   завършва   петокласно   образование (девети клас ).  Продължава в  Ловешката мъжка гимназия, където получава диплома за  средно образование.  Като гимназист участва и организира  музикалната самодейност,  утра,  вечеринки,  излети  и  др. 

 

Отбива  редовната  си  военна  служба  в Четвърти  пехотен полк,  където  е  включен в разузнавателна  група  по  време на  Отечествената  война.

След  завръщане  в родния  си  край, сформира  младежка строителна бригада, с която заминава за Хаинбоаз- Проходът на републиката.

 

Есента   на  1947 год.  се   записва   и  продължава образованието си в Пловдивския учителски институт. Като  студент    за  втори   път  е бригадир    на     ВЕЦ      ,, Асеница” – Асеновград. Завършва института с много добър успех и става учител в родното си село.

От 1952 год. до 1958 год. е началник  отдел- Просвета и култура - Ловеч. През този период два мандата е бил избиран за околийски съветник.  

 

Назначен е за  директор на Основно   училище ,, В. Левски”- Ловеч през 1958 год. и изпълнява тази длъжност до 1963 год. На този пост  Митев  съдейства за построяването на пристройката към училището, като за първи път тук са създадени кабинети по отделните учебни предмети.

През  периода 1963 год. – 1966 год. е учител във Вечерна гимназия и председател на учителската организация.

 

Месец септември 1966 год. става  директор на новообразуваното Основно училище при затвора- Ловеч и е такъв до септември 1974 год. В това време училището укрепва и се нарежда на първо място в системата на отдел Затвори по обзавеждане и организация. Поради трансформиране на училището в СПТУ, за директор е назначен инженер, а Димитър Митев остава учител.

 

Има две деца: син и дъщеря. Синът- Любомир Димитров Митев по професия  е учител по практика, а дъщерята- Весела Димитрова Митева- Василска е учител по история.

Съпругата му- Пена Добрева Митева, е работила в училище   ,, Любен Каравелов ” – Ловеч, като начален учител.

С указ на Президиума на Народното събрание от 1950 год. е награден с медал за участие в Отечествената война  1944 – 1945 год.

От Централният съвет на Българския туристически съюз през 1982 год. е удостоен със званието заслужил деятел на Българския туристически съюз.

 

Общонародния комитет за защита на природата издава Удостоверение на Димитър Маринов Митев за обществен природозащитник и членство в природозащитния    отряд  при  Туристическо  дружество ,, Стратеш ” .

На 24 май 1985 год. е награден със значка ,,Отличник”  на Министерството на народната просвета.

 

Министерството на Народната отбрана на 9 май 1985 год.   с Указ на Държавния съвет на Н Р България го награждава с юбилеен медал ,, 40 години от победата над Хитлерофашизма”.

Жизненият му път завършва през 1998 год.