Непедагогически персонал

Йоанна Тодорова Андреева - главен счетоводител

Мария Стефанова Стоянова - завеждащ техническа служба

Пламен Илков Маринов - домакин